loader
Cum reflectam COVID-19 in situatiile financiare?

Cum reflectam COVID-19 in situatiile financiare?

Opinie de Corina Dimitriu, Partener Audit, si Alexandra Smedoiu, Partener Servicii Fiscale, Deloitte Romania

 

Evenimentele recente au multiple implicatii in raportarile financiare ale societatilor, in mod special pentru cele care au legaturi economice cu zonele afectate. Societatile care se aprovizioneaza sau care au piata de desfacere in zonele afectate, cele care sunt finantate sau finanteaza societati aflate in zone afectate se confrunta cu provocari multiple care tin de continuitatea activitatii, precum si de estimarea si reflectarea acestor potentiale efecte in situatiile financiare.

Din punctul de vedere al situatiilor financiare, COVID-19 se considera un eveniment ulterior semnificativ, care are potentialul de a impune ajustarea situatiilor financiare aferente anului 2019, in functie de anumite criterii, detaliate in continuare.

Eveniment care NU ajusteaza cifrele din situatiile financiare

Pentru cele mai multe societati din Romania pentru care anul financiar se incheie la 31 decembrie 2019, COVID-19 este un eveniment ulterior care nu ajusteaza cifrele din situatiile financiare (IAS 10; OMF 1802, articolele 72–74). Astfel, rezultatele financiare pe 2019 nu vor fi influentate de acest eveniment, dar, la intocmirea situatiilor financiare, societatile trebuie sa includa in nota de evenimente ulterioare, precum si in raportul administratorilor, analiza incertitudinilor si riscurilor la care este expusa societatea in perioada urmatoare.

In aceste conditii, se recomanda societatilor sa ia in considerare probleme potentiale, cum ar fi pierderea clientilor sau scaderea traficului acestora in unitatile de desfacere, impactul asupra lantului de distributie si intarzieri sau intreruperi in aprovizionare si intarzieri de productie sau limitari ale acesteia. Totodata, trebuie sa se ia in calcul impactul asupra capitalului uman, masurile de siguranta suplimentare care se impun si impactul acestora asupra productiei. Nu trebuie neglijat nici riscul de pierdere a unor contracte semnificative, care poate duce la inchideri ale unitatilor de productie, ale magazinelor sau instalatiilor, dar nici riscul de penalitati aferente neindeplinirii obligatiilor contractuale.

In cazul in care continuitatea activitatii societatii este afectata, COVID-19 este considerat un eveniment semnificativ care ajusteaza situatiile financiare.

Implicatiile fiscale ale tuturor aspectelor semnalate trebuie, de asemenea, luate in calcul, impreuna cu posibilitatea de a aplica masuri de inlesnire a obligatiilor de plata.

Eveniment semnificativ care ajusteaza cifrele din situatiile financiare

Pentru societatile care au un an financiar diferit de anul calendaristic, dupa aparitia COVID-19, acesta este considerat un eveniment ulterior care ajusteaza cifrele in situatiile financiare. De asemenea, implicatiile contabile pot fi semnificative pentru situatiile financiare interimare aferente trimestrului I 2020 sau ulterior acestei date.

Printre ariile in care pot aparea ajustari in situatiile financiare se numara provizioanele asupra activelor corporale si necorporale, provizioanele pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale sau provizioane pentru plati compensatorii. In plus, pot interveni ajustari in analiza riscurilor acoperite de politele de asigurari si in cazul imprumuturilor de la banci - conditiile de prelungire, precum si gradul de indeplinire a conditiilor impuse prin contracte.

Totodata, situatia cauzata de pandemie poate determina necesitatea inregistrarii de ajustari de valoare asupra stocurilor, soldurilor de la clienti, imprumuturilor acordate si investitiilor, iar monitorizarea situatiei economice si estimarea implicatiilor asupra continuitatii activitatii companiei devin prioritare.

Si in acest caz trebuie sa se tina cont de implicatiile fiscale aferente situatiilor nou aparute si sa se analizeze oportunitatea aplicarii de masuri privind inlesniri la plata.

COVID-19 este o situatie particulara care necesita o atentie sporita, astfel incat se recomanda prudenta si o analiza cat mai detaliata in intocmirea situatilor financiare.

Mai multe informatii si recomandari pentru companii legate de modul in care se pot pregati in contextul pandemiei de COVID-19 sunt disponibile in sectiunea dedicata de pe blogul Deloitte Romania.

Pentru cele mai recente modificari legislative adoptate in contextul coronavirus, expertii Reff & Asociatii au creat si vor actualiza in permanenta o sectiune dedicata, disponibila aici.

Autori

foto
DELOITTE CONSULTANTA SRL