loader

INDUSTRII

Companii asigurari (8 companii)

ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA

GWP 2021 (RON) : 2.034.812.744

MARKET SHARE 2021 (%) : 14,30

EMPLOYEES 2021 : 1.001

1

SECTOR 1 , BUCURESTI

GROUPAMA ASIGURARI SA

GWP 2021 (RON) : 1.629.466.837

MARKET SHARE 2021 (%) : 11,40

EMPLOYEES 2021 : 1.312

2

SECTOR 1 , BUCURESTI

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA

GWP 2021 (RON) : 1.610.969.334

MARKET SHARE 2021 (%) : 11,30

EMPLOYEES 2021 : 1.131

3

SECTOR 1 , BUCURESTI

NN ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2021 (RON) : 940.541.661

MARKET SHARE 2021 (%) : 6,60

EMPLOYEES 2021 : 365

4

SECTOR 5 , BUCURESTI

INDUSTRII

Asigurari generale (8 companii)

ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA

GWP 2021 (RON) : 2.034.812.744

MARKET SHARE 2021 (%) : 15,20

EMPLOYEES 2021 : 1.001

1

SECTOR 1 , BUCURESTI

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA

GWP 2021 (RON) : 1.610.969.334

MARKET SHARE 2021 (%) : 13,90

EMPLOYEES 2021 : 1.131

2

SECTOR 1 , BUCURESTI

GROUPAMA ASIGURARI SA

GWP 2021 (RON) : 1.629.466.837

MARKET SHARE 2021 (%) : 13,50

EMPLOYEES 2021 : 1.312

3

SECTOR 1 , BUCURESTI

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

GWP 2021 (RON) : 827.843.335

MARKET SHARE 2021 (%) : 6,30

EMPLOYEES 2021 : 662

4

SECTOR 2 , BUCURESTI

INDUSTRII

Asigurari de viata si sanatate (10 companii)

NN ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2021 (RON) : 940.541.661

MARKET SHARE 2021 (%) : 36,00

EMPLOYEES 2021 : 365

1

SECTOR 5 , BUCURESTI

BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP

GWP 2021 (RON) : 408.303.359

MARKET SHARE 2021 (%) : 15,60

EMPLOYEES 2021 : 72

2

SECTOR 1 , BUCURESTI

BRD ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2021 (RON) : 355.118.740

MARKET SHARE 2021 (%) : 13,60

EMPLOYEES 2021 : 143

3

SECTOR 1 , BUCURESTI

ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA

GWP 2021 (RON) : 2.034.812.744

MARKET SHARE 2021 (%) : 10,10

EMPLOYEES 2021 : 1.001

4

SECTOR 1 , BUCURESTI

INDUSTRII

Brokeri asigurari (30 companii)

SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL

TURNOVER 2021 (RON) : 149.928.435

PROFIT LOSS 2021 (RON) : 11.498.619

MARKET SHARE 2021 (%) : 47,62

1

SECTOR 6 , BUCURESTI

DESTINE BROKER DE ASIGURARE SRL

TURNOVER 2021 (RON) : 113.938.051

PROFIT LOSS 2021 (RON) : 7.258.251

MARKET SHARE 2021 (%) : 45,04

2

PLOIESTI , PRAHOVA

INTER BROKER DE ASIGURARE SRL

TURNOVER 2021 (RON) : 102.223.486

PROFIT LOSS 2021 (RON) : 1.640.377

MARKET SHARE 2021 (%) : 39,68

3

ORADEA , BIHOR

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SRL

TURNOVER 2021 (RON) : 98.905.785

PROFIT LOSS 2021 (RON) : 6.883.983

MARKET SHARE 2021 (%) : 27,77

4

BISTRITA , BISTRITA-NASAUD