loader

INDUSTRII

Echipamente si masini

FRIGOGLASS ROMANIA SRL

TURNOVER 2019 (RON) : 767.454.559

PROFIT LOSS 2019 (RON) : 33.011.436

EMPLOYEES 2019 : 1.373

1

PARTA , TIMIS

DAAS IMPEX SRL

TURNOVER 2019 (RON) : 135.810.238

PROFIT LOSS 2019 (RON) : -2.372.125

EMPLOYEES 2019 : 192

2

SECTOR 1 , BUCURESTI

CARRIER CHLADICI TECHNIKA CZ S.R.O. PRAGA, SUCURSALA BUCURESTI

TURNOVER 2019 (RON) : 83.764.548

PROFIT LOSS 2019 (RON) : 2.861.745

EMPLOYEES 2019 : 17

3

SECTOR 2 , BUCURESTI

MAXIGEL SRL

TURNOVER 2019 (RON) : 73.406.663

PROFIT LOSS 2019 (RON) : 9.939.190

EMPLOYEES 2019 : 127

4

PLOIESTI , PRAHOVA

NORDEXIM COFFEE SERVICES SRL

TURNOVER 2019 (RON) : 52.588.905

PROFIT LOSS 2019 (RON) : -6.090.186

EMPLOYEES 2019 : 267

5

PLOIESTI , PRAHOVA

MACCHINE PER CAFFE ESPRESSO-MCE SRL

TURNOVER 2019 (RON) : 52.558.451

PROFIT LOSS 2019 (RON) : 5.280.871

EMPLOYEES 2019 : 64

6

TIMISOARA , TIMIS