loader

INDUSTRII

Echipament electric

EATON ELECTRO PRODUCTIE SRL

TURNOVER 2020 (RON) : 1.117.502.017

PROFIT LOSS 2020 (RON) : 67.361.198

EMPLOYEES 2020 : 2.092

1

SARBI , MARAMURES

PRYSMIAN CABLURI SI SISTEME SA

TURNOVER 2020 (RON) : 1.073.016.841

PROFIT LOSS 2020 (RON) : -18.978.869

EMPLOYEES 2020 : 1.100

2

SLATINA , OLT

ROMCAB SA

TURNOVER 2020 (RON) : 878.257.547

PROFIT LOSS 2020 (RON) : -71.090.741

EMPLOYEES 2020 : 476

3

TARGU MURES , MURES

ICME ECAB SA

TURNOVER 2020 (RON) : 784.770.262

PROFIT LOSS 2020 (RON) : -6.658.424

EMPLOYEES 2020 : 510

4

SECTOR 3 , BUCURESTI

COFICAB PLOIESTI SRL

TURNOVER 2020 (RON) : 552.621.062

PROFIT LOSS 2020 (RON) : 25.942.307

EMPLOYEES 2020 : 293

5

ARICESTII RAHTIVANI , PRAHOVA

COOPER INDUSTRIES ROMANIA SRL

TURNOVER 2020 (RON) : 313.709.488

PROFIT LOSS 2020 (RON) : 21.090.782

EMPLOYEES 2020 : 310

6

ARAD , ARAD

ELECTROMAGNETICA SA

TURNOVER 2020 (RON) : 283.151.730

PROFIT LOSS 2020 (RON) : 2.186.009

EMPLOYEES 2020 : 387

7

SECTOR 5 , BUCURESTI

ELDON SRL

TURNOVER 2020 (RON) : 238.418.448

PROFIT LOSS 2020 (RON) : 9.244.215

EMPLOYEES 2020 : 778

8

PREJMER , BRASOV

CONNECTRONICS ROMANIA SRL

TURNOVER 2020 (RON) : 219.544.155

PROFIT LOSS 2020 (RON) : -3.685.549

EMPLOYEES 2020 : 1.068

9

ORADEA , BIHOR

ENERGOBIT SA

TURNOVER 2020 (RON) : 216.454.700

PROFIT LOSS 2020 (RON) : 8.676.378

EMPLOYEES 2020 : 473

10

CLUJ-NAPOCA , CLUJ

RETRASIB SA

TURNOVER 2020 (RON) : 202.728.830

PROFIT LOSS 2020 (RON) : -3.147.477

EMPLOYEES 2020 : 220

11

SIBIU , SIBIU

ELBA SA

TURNOVER 2020 (RON) : 201.640.459

PROFIT LOSS 2020 (RON) : 10.897.263

EMPLOYEES 2020 : 902

12

TIMISOARA , TIMIS