loader

INDUSTRII

Arme si munitie

COMPANIA NATIONALA ROMARM SA BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICA CUGIR SA

TURNOVER 2018 (RON) : 131.329.781

PROFIT LOSS 2018 (RON) : 42.047.758

EMPLOYEES 2018 : 1.194

1

CUGIR , ALBA

COMPANIA NATIONALA ROMARM SA

TURNOVER 2018 (RON) : 117.911.716

PROFIT LOSS 2018 (RON) : 4.881.089

EMPLOYEES 2018 : 74

2

SECTOR 6 , BUCURESTI

COMPANIA NATIONALA ROMARM SA FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICA MIJA SA

TURNOVER 2018 (RON) : 79.429.931

PROFIT LOSS 2018 (RON) : 4.613.139

EMPLOYEES 2018 : 527

3

I. L. CARAGIALE , DAMBOVITA

COMPANIA NATIONALA ROMARM SA BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA CARFIL SA

TURNOVER 2018 (RON) : 66.991.142

PROFIT LOSS 2018 (RON) : 2.578.404

EMPLOYEES 2018 : 410

4

BRASOV , BRASOV

COMPANIA NATIONALA ROMARM SA BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA

TURNOVER 2018 (RON) : 62.948.308

PROFIT LOSS 2018 (RON) : 2.158.235

EMPLOYEES 2018 : 919

5

CUGIR , ALBA

SOCIETATEA UZINA MECANICA SADU SA FILIALA A COMPANIEI NATIONALE ROMARM SA

TURNOVER 2018 (RON) : 61.973.965

PROFIT LOSS 2018 (RON) : 36.928

EMPLOYEES 2018 : 841

6

BUMBESTI-JIU , GORJ

AIRBUS DEFENCE AND SPACE ROMANIA SRL

TURNOVER 2018 (RON) : 36.528.560

PROFIT LOSS 2018 (RON) : 4.328.352

EMPLOYEES 2018 : 82

7

SECTOR 2 , BUCURESTI

UZINA MECANICA PLOPENI SA

TURNOVER 2018 (RON) : 32.525.569

PROFIT LOSS 2018 (RON) : -3.059.572

EMPLOYEES 2018 : 304

8

PLOPENI , PRAHOVA

ELECTROMECANICA PLOIESTI SA

TURNOVER 2018 (RON) : 30.810.775

PROFIT LOSS 2018 (RON) : 3.393.030

EMPLOYEES 2018 : 307

9

PLOIESTI , PRAHOVA

COMPANIA NATIONALA ROMARM SA-FILIALA SOCIETATEA UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI SA

TURNOVER 2018 (RON) : 26.452.427

PROFIT LOSS 2018 (RON) : 9.851.863

EMPLOYEES 2018 : 182

10

TARGOVISTE , DAMBOVITA

SOCIETATEA TOHAN SA FILIALA A COMPANIEI NATIONALE ROMARM SA

TURNOVER 2018 (RON) : 20.494.027

PROFIT LOSS 2018 (RON) : 118.159

EMPLOYEES 2018 : 420

11

ZARNESTI , BRASOV

COMPANIA NATIONALA ROMTEHNICA SA

TURNOVER 2018 (RON) : 15.844.544

PROFIT LOSS 2018 (RON) : 2.892.425

EMPLOYEES 2018 : 81

12

SECTOR 6 , BUCURESTI