loader
Propunerile CNIPMMR pentru modificarea Legii societatilor nr. 31/1990

Propunerile CNIPMMR pentru modificarea Legii societatilor nr. 31/1990

CNIPMMR sustine toate masurile prin care se elimina sarcinile birocratice ale intreprinzatorilor

Ministerul Justitie si ONRC propun modificarea Legii societatilor nr.31/1990 prin simplificarea formalitatilor si permanentizarea unor masuri din timpul perioadei de urgenta, dintre care amintim:

- adoptarea, ca solutie definitiva, a masurii temporare prevazute la art. 27 din O.U.G. nr. 70/2020, in sensul ca declaratiile pe proprie raspundere care se anexeaza la cererea de inregistrare/alte cereri sa poata avea forma de inscris sub semnatura privata in forma electronica si sa poata fi transmise la oficiul registrului comertului, in original, prin mijloace electronice, cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier;

- eliminarea cerintei de depunere, in sustinerea cererilor de inregistrare, a declaratiei pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor legate privind detinerea unor calitati (asociat, administrator, cenzor, membru cooperator s.a.), precum si a specimenului de semnatura;

- reglementarea posibilitatii ca certificatul de inregistrare prevazut la art. 8 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sa fie emis si in forma electronica;

- eliminarea obligativitatii depunerii dovezii privind efectuarea varsamintelor privind capitalul social si a depunerii actelor de proprietate pentru aporturile in natura, iar in cazut in care printre ele figureaza si imobile, a certificatului constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

- eliminarea obligatiei de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararitor AGA, a extrasului rezolutiei la inmatriculare si a notificarii privind depunerea actului constitutiv;

- eliminarea depunerii actelor de inregistrare a fondatorilor, administratorilor, cenzorilor/ auditoritor persoane juridice, pentru persoanele juridice romane, pentru care datele pot fi verificate in sistemul informatic integrat al ONRC;

- eliminarea depunerii hotararii organului statutar privind participarea la constituirea societatii a fondatorilor persoane juridice;

 

CNIPMMR sustine toate masurile prin care se elimina sarcinile birocratice ale intreprinzatorilor, propunand in completarea lor cu un set de masuri care sa asigure o digitalizare a relatiei stat-antreprenor, astfel:

1. Redactarea unei noi legi a societatilor- actuala lege a suferit numeroase modificari de-a lungul anilor, fiind republicata de 2 ori din cauza numarului mare de modificari/completari.

2. Introducerea sediului electronic obligatoriu - e-sediu  - toti profesionisti inregistrati in Registrul Comertului trebuie sa aiba un sediu electronic pentru asigurarea comuncarilor cu organele administratie publice;

3. Obligativitatea folosirii semnaturii electronice pentru toti profesionisti -  e-semnatura – toti profesionisti inregistrati in Registrul Comertului trebuie sa foloseasca mijloace de comunciare  elctronica si toate documentele , cel putin in relatia cu institutiile publice, sa fie semnate cu semnatura electronica;

4. Introducerea Carnetului de conducere a afacerii – un curs de formare antreprenoriala pentru administratorii societatii, cu exceptia absolventilor de invatamant superior/liceelor economice, asigurandu-se astfel un minim pachet de cunostinte econimice, juridice si de management;

5. Instituirea obligativitatii aderarii la o asociatie a mediului de afaceri ;

6. Eliminarea obligativitatii mentionarii CAEN in Statut – cu exceptii: armament, produse chimice etc -  cu pastrarea doar a obligatiei de autorizare (introducerea prezumtiei  ca  toate codurile  CAEN sunt trecute in Statut/act constitutiv)- se limina astfel procedurile birocratice prin care este necesar sa iti modifici in prima faza Statul pentru a mentiona un nou cod CAEN si, ulterior, sa il autorizezi sau situtiile in care avem un Statut de 2-3 pagini, urmat de 10 pagini de coduri CAEN;

7. Comasarea formularelor pentru infiintare intr-unul singur simplificat;

8. Pastrarea posibilitatii organizarii AGA prin sisteme de video-conferinta/mijloace electronice.

Autori

foto
CONSILIUL NATIONAL AL INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA