loader
Facturarea electronica pentru toate tranzactiile dintre companii, un pas major pentru aplicarea obligatorie din 2024

Facturarea electronica pentru toate tranzactiile dintre companii, un pas major pentru aplicarea obligatorie din 2024

Daniel Anghel, Partner, Tax, Legal and People Services Leader, PwC Romania

Raportarea facturilor electronice pentru toate tranzactiile dintre companii, business to business (B2B), in sistemul Ro e-Factura va deveni obligatorie incepand din ianuarie 2024, odata ce Comisia Europeana va pune in aplicare derogarea solicitata de Ministerul Finantelor, conform Propunerii de decizie a Consiliului UE publicata pe 23 iunie. 

Autorizarea derogarii ar urma sa fie valabila incepand de la 1 ianuarie 2024 pana la 31 decembrie 2026 sau pana la data la care statele membre au obligatia de a aplica toate dispozitiile propuse prin ViDA (”TVA in era digitala” - noul pachet legislativ de TVA care aduce modificari semnificative Directivei de TVA, obligatorie a fi transpuse in legislatia statelor membre), in functie de data care survine mai intai.

Propunerea de Decizie de punere in aplicare a Consiliului de autorizare a Romaniei vizeaza introducerea unei masuri speciale de derogare de la articolele 218 si 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA.

In prezent, Directiva TVA prevede ca utilizarea unei facturi electronice este supusa acceptarii de catre destinatar. Prin urmare, introducerea obligatiei de facturare electronica in Romania necesita o derogare de la acest articol, astfel incat emitentul sa nu mai fie obligat sa obtina consimtamantul destinatarului pentru a trimite o factura in format electronic, aceste facturi urmand sa fie emise in formatul solicitat de catre Ministerul Finantelor si trimise prin sistemul national RO e-Factura.

Proiectul „E-factura – sistem obligatoriu de facturare electronica“ a fost demarat in luna martie 2020 de catre Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in vederea eficientizarii colectarii impozitelor si taxelor, vizand in principal imbunatatirea si consolidarea gradului de colectare a TVA si prevenirea/combaterea evaziunii fiscale.

Ro e-Factura a fost implementata etapizat, fiind initial obligatorie pentru operatorii economici in relatia cu autoritatile contractante ale statului, B2G (business to government), ulterior devenind obligatorie si in contractele incheiate in relatia B2B (business to business), in masura in care acestea au ca obiect produse cu risc fiscal ridicat. Pentru celelalte tranzactii de tipul B2B, facturarea electronica este in prezent optionala. Informatiile din facturi sunt raportate catre administratia fiscala, care obtine aceste date in timp real si poate verifica in timp util si automat coerenta dintre TVA-ul declarat si platit si facturile emise si primite. Pentru a facilita transmiterea facturilor electronice prin sistemul RO e-factura, PwC a dezvoltat o solutie  de tehnologie, capabila sa gestioneze volumele mari de date, asigurand transmiterea facturilor emise si si descarcarea facturilor primite de la furnizori prin Sistemul National RO e-factura.

Astfel, implementarea facturarii electronice are o serie de beneficii pentru operatorii economici se numara platile mai rapide, economisirea costurilor de transmitere, procesarea rapida si ieftina a datelor din facturi si reducerea costurilor de arhivare.

Implementarea obligativitatii facturarii electronice este una dintre masurile incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in vederea cresterii gradului de conformare a contribuabililor, precum si descurajarea tentativelor de frauda. Potrivit datelor transmise de autoritatile romane Comisiei Europene, extinderea obligatiei de raportare va reduce decalajul de TVA cu cel putin 5 puncte procentuale pana in al doilea trimestru al anului 2026, fata de nivelul inregistrat 2019. Implementarea facturarii electronice obligatorii se va traduce printr-o crestere a colectarii TVA si a impozitelor directe de cel putin 7,6 miliarde de lei (aproximativ 1,5 miliarde de euro).

Cel mai recent raport publicat de Comisia Europeana indica pentru anul 2020 un decalaj de TVA de 35,7%, intre suma incasata de bugetul statului si cea estimata a fi incasata. Aceasta situatie indica o problema structurala, care va necesita atat actiuni urgente si sustinute, cat si implementarea reformelor necesare, se arata in documentul CE.

Derogari similare de la Directiva TVA, pentru a pune in aplicare facturarea electronica obligatorie B2B, au mai fost acordate Italiei, Frantei si Poloniei.

Autori

foto
PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICII SRL