loader
Diferentele dintre Certificatul de Situatie de Urgenta si avizul de forta majora

Diferentele dintre Certificatul de Situatie de Urgenta si avizul de forta majora

Material de opinie de Andreea Artenie, Partener, Mihnea Galgotiu–Sararu, Senior Managing Associate, si Ana Galgotiu-Sararu, Senior Associate la Reff & Asociatii

    

Inca de la publicarea Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta, s-au nascut intrebari in comunitatea de business privind diferentele dintre Certificatul de Situatie de Urgenta (CSU), care nu a fost reglementat in trecut si care poate fi solicitat de operatori economici afectati de pandemia de COVID-19, si avizul de forta majora, existent in legislatie de mult timp. OUG nr. 29/2020 si 30/2020 au reglementat ulterior anumite facilitati pentru operatorii aflati in dificultate in acest context, accesarea unora dintre acestea presupunand obtinerea prealabila a CSU.

In sfarsit, prin Ordinul nr. 791 din 25 martie 2020, Ministerul Economiei, Energiei si al Mediului de Afaceri a reglementat procedura de emitere si o parte din efectele generale ale Certificatelor de Situatie de Urgenta.

In practica, insa, societatile se vor confrunta cu mai multe dileme: alegerea intre solicitarea unui CSU, a unui aviz de forta majora sau a amandurora; modul de utilizare a acestora; riscul ca acestea sa fie contestate, cu consecinta pierderii avantajelor pe care le-au generat.

Companiile care pot obtine cele doua tipuri de certificate

Avizul de forta majora poate fi obtinut de orice societate de la Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau de la camerele de comert judetene, pentru atestarea existentei cazurilor de forta majora si a efectelor acestora asupra executarii obligatiilor comerciale.

Din reglementarile actuale, pare insa ca CSU nu poate fi obtinut de orice societate, ci doar de acei operatori economici care beneficiaza de facilitati in temeiul OUG nr. 29/2020 si 30/2020.

Conditiile pentru obtinerea celor doua tipuri de certificate

Companiile care solicita emiterea unui aviz de forta majora trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa dovedeasca faptul ca au incheiat un contract ce contine o clauza de forta majora si faptul ca nu-si pot indeplini obligatiile contractuale ca urmare a intervenirii faptului definit ca forta majora. Asadar, atestarea fortei majore se face dupa analizarea relatiei dintre partile unui contract, ceea ce inseamna ca este necesar cate un aviz de forta majora pentru fiecare raport contractual in care solicitantul se afla in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor. In practica, au fost emise avize de forta majora si in situatia contractelor ce nu au clauze cu privire la forta majora.

In ce priveste acordarea unui CSU, analiza este efectuata din perspectiva situatiei economice si financiare de ansamblu a solicitantului. Pentru a obtine un CSU, companiile trebuie sa dovedeasca fie ca activitatea lor a fost intrerupta total sau partial ca urmare a deciziilor autoritatilor in perioada starii de urgenta (caz in care li se va emite Certificat Tip 1, Albastru), fie ca incasarile le-au scazut cu minimum 25% in martie 2020 fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020 (caz in care li se va emite un Certificat Tip 2, Galben).

Efectele avizului de forta majora si ale CSU

Avizul de forta majora atesta existenta unei situatii de forta majora care exonereaza solicitantul de raspundere intr-un anumit raport contractual. In cazul in care partile ajung la un litigiu si mai ales in absenta unei reglementari contractuale cu privire la forta probanta a acestui certificat, instantele de judecata pot adopta o solutie diferita de cea cuprinsa in avizul de forta majora.

CSU poate fi folosit in relatiile cu institutiile publice, pentru obtinerea de facilitati sau masuri de sprijin, si in relatiile comerciale. Legislatia adoptata in contextul pandemiei de COVID-19 stabileste ca CSU este obligatoriu pentru o serie de remedii fiscale sau contractuale, cum ar fi amanarea la plata pentru IMM-uri a serviciilor de utilitati si a chiriei pentru sediul social si sediile secundare, decontarea de catre stat a indemnizatiei de somaj tehnic (75% din salariul de baza, maximum 75% din salariul mediu brut pe tara), pe perioada starii de urgenta. Alte remedii accesibile agentilor economici ce obtin CSU sunt scutirea de penalitati de intarziere pentru IMM-uri in executarea contractelor cu autoritatile publice, pe perioada starii de urgenta, si prezumtia de caz de forta majora in ceea ce priveste imprejurarea imprevizibila care rezulta dintr-o actiune a autoritatilor, care a afectat activitatea IMM-urilor. Prezumtia poate fi insa rasturnata prin orice mijloc de proba.

Atentie, insa, simpla obtinere a CSU nu este suficienta pentru accesarea facilitatiilor mentionate mai sus, ci trebuie indeplinite si alte conditii. In plus, indeplinirea conditiilor pentru obtinerea CSU se verifica ulterior, ceea ce poate conduce la desfiintarea acestuia si pierderea facilitatiilor obtinute pe baza lui.

Procedura pentru obtinerea avizului de forta majora si a CSU

Avizul de forta majora se elibereaza contra unei taxe de 500 de euro, iar solicitantul trebuie sa depuna documente care atesta existenta fortei majore si legatura de cauzalitate dintre aceasta si imposibilitatea de executare a contractului. Termenul de solutionare a cererii este de 15 zile, timp in care camera de comert sesizata analizeaza documentele furnizate si emite un raspuns.

CSU se elibereaza gratuit, automat, dupa validarea electronica a solicitarii adresate pe platforma www.prevenire.gov.ro. In afara de cererea de emitere a certificatului, compania trebuie sa depuna o declaratie pe proprie raspundere care sa ateste ca se afla in una din cele doua situatii de eligibilitate. Documentele incarcate pe platforma trebuie semnate electronic de catre solicitant sau de catre un imputernicit al sau. Verificarea informatiilor si a documentelor depuse se poate realiza ulterior, prin autoritatile special abilitate in acest sens.

Autori