loader

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI HUNEDOARA

Prezentare

- Asistenta infiintare societati comerciale;- Consultanta in afaceri;- Organizator de targuri si expozitii;- Activitati de instruire si perfectionare pentru firme;- Arbitraj comercial.Camera de Comert si Industrie a judetului HunedoaraCCI a judetului Hunedoara este o institutie autonoma de interes public, cu personalitate juridica, nonguvernamentala, fara scop lucrativ, creata in temeiul Decretului lege nr. 139/90, in vederea promovarii, sustinerii si apararii intereselor agentilor economici din comert, industrie, constructii, servicii si agricultura.CCI Hunedoara reprezinta interesele membrilor sai si ale tuturor comerciantilor din judet in raport cu organele legislative, executive si judecatoresti din tara, precum si cu organismele similare din strainatate.CCI Hunedoara este persoana juridica in virtutea recunoasterii infiintarii ei de catre Guvernul Romaniei prin Hotararea nr. 799 din septembrie 1990.In vederea realizarii scopului pentru care a fost infiintata si a actiunilor pe care le initiaza, CCI Hunedoara se bucura de sprijinul organelor administrative centrale si locale.Camera desfasoara in principal urmatoarele activitati:a) sprijina dezvoltarea activitatilor comerciale, industriale, agricole si servicii ale agentilor economici, colaborand in acest scop cu ministerele, cu administratia publica locala si cu organisme similare din tara si din strainatate;b) initiaza si sprijina realizarea de proiecte de dezvoltare a comertului, industriei, agriculturii si serviciilor din sectorul public sau privat, din proprie initiativa sau la cerere;c) desfasoara activitati de informare, documentare si consultanta in afaceri, sprijina activitatea de constituire si functionare a societatilor comerciale;d) efectueaza la cerere studii de marketing, studii de piata, de produs sau alte studii de specialitate, atat pe piata interna cat si pe cea externa;e) elibereaza certificate de origine a marfurilor;f) emite pe baza de documentatie, certificate privind evenimentele ce pot fi considerate cazuri de forta majora;g) colaboreaza cu directiile judetene ale Comisiei Nationale de Statistica la elaborarea de rapoarte si publicatii privind evolutia comertului, industriei, agriculturii si serviciilor pentru problemele care constituie sfera lor de activitate;h) desfasoara activitati de formare, calificare, recalificare, specializare si perfectionare prin cursuri, scoli sau alte forme legale, singura sau in colaborare cu alte organisme abilitate, potrivit cerintelor economiei;i) acorda sprijin membrilor sai pentru obtinerea documentelor si vizelor necesare pentru deplasari in strainatate, in scopul realizarii de contacte de afaceri si activitati de promovare economica;j) reprezinta si apara interesele membrilor sai in raport cu autoritatile romane si cu organismele similare din strainatate;k) initiaza si participa singura sau alaturi de alte Camere de Comert din Romania, la elaborarea de acte normative care privesc activitatea agentilor economici, pe care le supun dezbaterii;l) organizeaza, la cerere, arbitrajul comercial in conditiile legii. In acest scop, Camera poate constitui Comisia sau Curtea de arbitraj, functionand pe baza regulamentelor proprii aprobate conform legii;m) pentru buna desfasurare a activitatii sale, Camera poate cere, in conditiile legii, de la organele financiare, organele juridice si altele, relatii cu privire la agentii economici din teritoriu;n) va furniza la cerere si in conditiile prevazute de lege, agentilor economici, persoanelor fizice si organelor imputernicite, datele cu privire la existenta si activitatea agentilor economici din teritoriu;o) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa prin lege;p) numeste, la cerere, reprezentantii patronilor la incheierea contractelor colective de munca.Camera poate sa:a) initieze sau sa participe la infiintarea si exploatarea de societati comerciale pentru prestarea de servicii in interesul membrilor sai si a dezvoltarii economiei judetului, precum si pentru executarea si administrarea diferitelor lucrari sau servicii publice de interes comercial;b) organizeze si sa administreze manifestari comerciale diverse: targuri, expozitii, saloane, forumuri de afaceri, actiuni de parteneriat de afaceri, misiuni economice, etc. in tara si in strainatate, precum si burse de marfuri si servicii;c) efectueze activitati de promovare, publicitate si reclama comerciala;d) elaboreze la nivel de ansamblu si sectorial, studii si analize economice in interesul agentilor economici din teritoriu;e) creeze singura sau in asociere, fonduri pentru asigurare si ajutorare mutuala, case de pensii;f) publice pe pagina proprie de web materiale informative si de sinteza legate de activitatea Camerei, materiale publicitare, legaturi spre alte pagini de interes general.

Informatii generale

CUI: 4371311

Contact

  • Adresa: Strada 1 Decembrie 1918 Nr. 23, DEVA, HUNEDOARA