loader
Ordonanta nr. 11/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si reglementarea unor masuri fiscal

Ordonanta nr. 11/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si reglementarea unor masuri fiscal

Pregatit de: Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Knowledge Management Department

Ordonanta aduce modificari importante la nivelul comunicarii prin Spatiul Virtual Privat, pentru imbunatatirea comunicarii dintre organele fiscale si contribuabili, largeste sfera contribuabililor ce pot beneficia de amnistite, respectiv  aduce schimbari privind esalonarea la plata.

Recent in Monitorul Oficial a fost publicata Ordonanta nr. 11/2021 care aduce modificari Codului de procedura fiscala si reglementeaza unele masuri fiscal.

Comunicarea prin Spatiul Privat Virtual

Cu scopul imbunatatirii comunicarii dintre organele fiscale si contribuabili, precum si a intregului aparat administrativ fiscal, Ordonanta vine cu obligativitatea, incepand cu data de 1 martie 2022, de inrolare in sistemul de comunicare electronica dezvoltat de ANAF pentru persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice care desfasoara o profesie liberala sau exercita o activitate economica in mod independent.

In acest moment, Codul de procedura fiscala prevede posibilitatea, nu obligativitatea contribuabilului de a transmite organului fiscal cereri, inscrisuri sau alte documente prin SPV.

Ordonanta nu stabileste in mod expres ce documente vor fi depuse in mod obligatoriu prin intermediul SPV, ci ca vor fi comunicate prin aceasta platforma toate cererile, inscrisurile sau documentele ce puteau fi transmise inainte doar optional.

Ordonanta vine si cu stabilirea sanctiunii in cazul nedepunerii documentelor prin SPV, respectiv daca acestea vor fi depuse in format letric prin posta sau registratura, iar nu prin intermediul SPV, organele fiscale nu le vor lua in considerare.

Cu toate acestea, in cazul documentelor transmise in format letric, organul fiscal are obligativitatea de a notifica platitorii cu privire la obligativitatea depunerii prin intermediul electronic.

Noua amnistie fiscala

Modificarile privind amnistia fiscala este ca actul normativ largeste sfera contribuabililor care pot beneficia de amnistie fiscala dupa cum urmeaza:

  • O prima categorie care poate beneficia de anularea accesoriilor sunt contribuabilii in sarcina carora au fost stabilite obligatii fiscale principale (cu scadenta anterioara datei de 31 martie 2020), in urma unei inspectii fiscale sau verificari a situatiei fiscale personale care a inceput dupa data de 14 mai 2020 (intrarea in vigoare a OUG 69/2020) si care s-a finalizat pana la data de 29 martie 2021 (intrarea in vigoare a OUG 19/2021);
  • A doua categorie de contribuabili ce pot beneficia de noua amnistie fiscala sunt cei care au fost supusi unei verificari documentare, finalizata prin emiterea unei decizii de impunere prin care au fost stabilite obligatii fiscale principale (de asemenea, cu scadenta anterioara datei de 31 martie 2021) si care a fost emisa intre data de 14 mai 2020 si data de 31 ianuarie 2022.

Pentru ambele categorii pentru a beneficia de anularea accesoriilor contribuabilii trebuie sa stinga obligatiile fiscale principale stabilite prin decizia de impunere (in termenele stabilite de Ordonanta, diferite pentru fiecare noua categorie de beneficiari ai amnistiei), precum si sa depuna o cerere de anulare a obligatiilor fiscale.

Esalonare la plata

Referitor la esalonarea la plata Ordonanta transforma esalonarea simplificata in masura permanenta incepand cu 1 ianuarie 2022.

Esalonarea se poate obtine in cazul obligatilor fiscale principale si accesoriilor restante, nu mai vechi de 12 luni, contribuabilii avand posibilitatea unei esalonari simplificate de cel mult 12 luni.

Pentru a fi eligibil pentru esalonare, debitorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa depuna o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare;
  • sa nu se afle in procedura falimentului;
  • sa nu se afle in dizolvare;
  • sa nu inregistreze obligatii fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioara datei depunerii cererii si nestinse la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
  • sa nu i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 25 si 26. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma reprezentand obligatii fiscale restante ale debitorului, pentru care a fost atrasa raspunderea, a fost stinsa, conditia se considera indeplinita.

Esalonarea la plata nu se acorda pentru obligatiile fiscale in suma totala mai mica de 500 RON in cazul persoanelor fizice, 2.000 RON in cazul asocierilor fara personalitate juridica si 5.000 RON in cazul persoanelor juridice.

Pentru mai multe modificari si completari aduse de Ordonanta va rugam sa consultati Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021.

In acest sens, echipa EY va sta la dispozitie pentru detalii suplimentare privind cele mentionate mai sus.

Despre EY

Numele EY se refera la una sau mai multe dintre firmele membre ale Ernst & Young Global Limited, fiecare reprezentand o persoana juridica distincta. Ernst & Young Global Limited, o societate limitata din UK (company limited by guarantee) nu ofera servicii clientilor. Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati www.ey.com.

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL