loader

Modificari fiscale la inceputul anului 2013

Inceputul noului an aduce o noua serie de modificari legislative. Noutatile vizeaza in principal continutul si modul de completare a unor formulare privind obligatiile fiscale, precum si aspecte legate de taxele locale.

In Monitorul Oficial nr. 887 / 27.12.2012 a fost publicat Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1950 / 13.12.2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

 

Ordinul modifica formularele si instructiunile de completare aferente urmatoarelor declaratii:

 

 

  • 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“,
  • 101 “Declaratie privind impozitul pe profit“,
  • 104 “Declaratie privind distribuirea intre asociati a venituri si cheltuielilor“,
  • 120 “Decont privind accizele“,
  • 130 “Decont privind impozitul la titeiul din productia interna“.

 

Noile formulare 100 si 104 vor fi utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor datorate incepand cu 1 ianuarie 2013, pentru definitivarea impozitului pe profit anual datorat pentru anul 2012, din activitatile desfasurate in asociere precum si pentru declararea redeventelor rezultate din contractele de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola datorate incepand cu trimestrul IV 2012. Formularele 101, 120 si 130 vor fi utilizate pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2012.

 

In Monitorul Oficial nr. 898 / 28.12.2012 a fost publicata Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1309 / 27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013.

 

Hotararea modifica nivelul plafoanelor pentru impozitele si taxele locale aferente anului 2013, precum si pentru amenzile aplicabile, stabilite de catre administratiile locale.

 

Aceste prevederi au intrat in vigoare la data de 28 decembrie 2012 (data publicarii in Monitorul Oficial).

Autori

foto
MAZARS ROMANIA SRL