loader
Executarea nelegala de lucrari de constructii: Anumite fapte penale, dezincriminate de noile modificari ale Legii 50/1991

Executarea nelegala de lucrari de constructii: Anumite fapte penale, dezincriminate de noile modificari ale Legii 50/1991

Georgiana Balan, Avocat Senior Coordonator, D&B David si Baias

O serie de fapte calificate pana acum ca fiind infractiuni sunt dezincriminate de Legea nr. 171/ 2020* de modificare a Legii 50/1991 care le schimba regimul juridic in contraventii. Este vorba despre executarea fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acestei autorizatii a  lucrarilor prevazute la art. 3 (1) lit c), e) si g) din Legea 50/1991.

Pana acum, astfel de fapte erau considerate infractiuni si se pedepseau cu inchisoarea de la 3 luni la un an sau cu amenda. Incepand cu 15 August 2020, acestea sunt considerate contraventii si vor fi sanctionate cu  amenda de la 1.000 lei la 100.000 lei.

Despre ce fapte este vorba

Cu titlu exemplificativ, mentionam printre faptele dezincriminate executarea nelegala a unor lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente.

De asemenea sunt vizate si lucrarile de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata, subterane sau subacvatice, precum si organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote.

Precizari suplimentare: Fapte cu impact deosebit pentru public

Cu titlu general, executarea unei constructii obisnuite fara autorizatie de construire, cum ar fi de exemplu o casa de locuit, constituie o contraventie si nu este sanctionata pe taram penal.

Cu toate acestea, exista o serie de lucrari de constructie care au un important impact social, cultural, economic sau de mediu, motiv pentru care protectia oferita de lege pentru executarea in legalitate a acestora ar trebui sa fie si, in multe cazuri, este mult ridicata. 

Acesta este si cazul faptelor dezincriminate de Legea 171/2020. Majoritatea acestora privesc fapte cu impact deosebit pentru public, deci cu un prejudiciu general.  Prin urmare normele de protectie a legii ar trebui sa includa sanctiuni mai importante, proportionale cu interesul public protejat.

Spre exemplu, o  lucrare de amenajare a albiei, consolidare mal si constructie ponton poate duce la disparitia sau relocarea unei anumite specii daca prevederile si normativele specifice nu sunt respectate si, in final, poate afecta grav ecosistemul zonei.

In acelasi mod, lucrarile la retelele de distributie a energiei electrice daca sunt executate in afara prevederilor legale impun un pericol real pentru viata si siguranta celor care le folosesc.

In ambele exemple, prejudiciul este unul general si mult mai important decat prejudiciul suferit de un cetatean ca urmare a nerespectarii  de catre vecin a regimului de inaltime pentru casa pe care tocmai o construieste (fapta care de altfel incalca si ea prevederile legale).

Lucrarile care au facut obiectul schimbarii regimului juridic fac parte tocmai din categoria lucrarilor cu o importanta sporita, iar nerespectarea prevederilor legale in ceea ce priveste executarea lor  poate avea un impact nefavorabil general. 

Prin urmare, suntem de parere ca nerespectarea prevederilor legale in cazul lucrarilor mentionate la art. 3 (1) lit c), e) si g) din Legea 50/1991 ar trebui sanctionata diferentiat, cu masuri mai aspre decat in cazul unor lucrari de constructie obisnuite. Este de dorit deci, rectificarea modificarii actuale prin introducerea unor sanctiuni separate, mai aspre pentru lucrari care privesc sau pot afecta publicul general. Numai asa poate fi remediata inechitatea rezultata ca urmare a intrarii in vigoare a Legii 171/2020.

* Legea  nr. 171/2020 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii a fost publicata pe 12 august 2020 in Monitorul Oficial.