loader

Decizia Curtii Europene de Justitie (‘Instanta’) – BGZ Leasing (C-224/11)

Disputa in acest caz o reprezinta tratamentul TVA aferent operatiunii de asigurare realizate de catre companiile de leasing in contextul contractelor de leasing.

Descrierea situatiei

 

BGZ Leasing a acordat utilizatorilor dreptul de folosinta asupra bunurilor (ce raman proprietatea societatii de leasing) in cadrul unor contracte de leasing.

 

BGZ Leasing a impus utilizatorilor asigurarea bunurilor ce sunt obiectul contractelor de leasing.

 

Utilizatorii au avut dreptul sa aleaga intre a asigura ei insisi bunurile direct cu o societate de asigurari sau sa cumpere asigurarea de la BGZ Leasing (societatea de leasing a asigurat ea insasi bunurile respective cu o societate de asigurari, refacturand costul asigurarii catre utilizatori).

 

Observatiile Curtii

 

Curtea a analizat daca operatiunea de leasing si serviciul de asigurare reprezinta o operatiune unica subiect al unui tratament de TVA unitar sau daca, din contra, reprezinta operatiuni distincte, al caror tratament de TVA ar trebui determinat in mod independent (scutire de TVA si / sau impozitare).

 

Conform Deciziei, operatiunea de leasing si serviciul de asigurare ar trebui privite in principiu ca doua operatiuni distincte din perspectiva TVA, si nu ca o operatiune unica. Prin urmare, tratamentul de TVA al serviciului de asigurare ar trebui determinat in mod independent, si nu considerat accesoriu operatiunii de leasing.

 

Curtea a lasat la latitudunea instantei nationale sa decida (avand in vedere circumstantele specifice ale cazului) daca BGZ Leasing a efectuat doua operatiuni separate sau o singura tranzactie unica.

 

Mai departe, Curtea a considerat ca o tranzactie in care locatorul asigura el insu?i bunul care face obiectul leasingului ?i refactureaza locatarului costul exact al asigurarii, reprezinta serviciu de asigurare in sensul legislatiei de TVA. Prin urmare, serviciul de asigurare(realizat de societatea de leasing in contextul operatiunii de leasing) estescutit de TVA fara drept de deducere.

 

Consecinte

 

Ne asteptam ca decizia Curtii sa aiba un impact semnificativ pentru industria leasingului:

 

  • ­ Pentru societatile de leasing care colecteaza TVA pentru costurile cu asigurarea refacturate catre utilizatori, decizia Curtii da posibilitatea de a scuti de TVA aceste refacturari generandu-se astfel un pret mai competitiv
  • Pentru situatia in care costul cu asigurarea a fost transmis catre utilizatori in regim de scutire de TVA prin intermediul unui broker de asigurare, decizia aduce in discutie rationamentul de a mai continua utilizarea unui astfel de model.

 

In orice caz, toate aranjamentele vor trebui analizate de la caz la caz.

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL