loader
Cresterea preturilor la energie impune masuri de interventie, dar acestea trebuie adaptate la regimul fiscal actual

Cresterea preturilor la energie impune masuri de interventie, dar acestea trebuie adaptate la regimul fiscal actual

Autori: Andreea Mitirita, Partener si Cristina Fuioaga, Director

Cresterea accelerata a preturilor gazelor naturale si energiei electrice incepand cu al doilea semestru al anului 2021, cu impact semnificativ asupra inflatiei, a condus la o serie de masuri de interventie si sprijin al consumatorilor in randul statelor membre ale Uniunii Europene, precum contributia temporara de solidaritate din partea companiilor de titei, gaze naturale, carbune si rafinare. 

Contextul actual este intr-adevar unul fara precedent, atat la nivel global, regional, cat si local si necesita masuri de interventie, insa acestea trebuie echilibrate astfel incat sa asigure securitatea energetica, sa protejeze consumatorii vulnerabili, sa nu descurajeze investitiile si in acelasi timp sa permita buna functionare a pietei de energie.

Regulamentul (UE) 2022/1854 privind o interventie de urgenta pentru abordarea problemei preturilor ridicate la energie vine cu o serie de masuri care trebuie respectate in procesul de  revizuire a politicilor nationale in vigoare.

Dar, in acelasi timp, Regulamentul prevede ca statele membre ar trebui sa aplice contributia de solidaritate stabilita prin prezentul regulament, cu exceptia cazului in care au adoptat deja masuri nationale echivalente.

Pe 29 decembrie 2022, guvernul a publicat Ordonanta de Urgenta Nr. 186/2022 (OUG nr. 186/2022 privind unele masuri de punere in aplicare pe piata romaneasca a Regulamentului UE). Insa, avand in vedere ca Romania are deja un regim fiscal bogat in materie de impozite, taxe si contributii datorate de jucatorii din industria petrolului si a gazelor naturale, autoritatile romane ar trebui sa analizeze in detaliu in ce masura acestea sunt echivalente cu contributia de solidaritate propusa de Regulament si implicit impactul acestei noi contributii  asupra investitiilor in sector.

Astfel, implementarea masurilor Regulamentului UE trebuie realizata concomitent cu revizuirea legislatiei nationale in sensul asigurarii bunei functionari a pietei de energie.

In acest sens, in nota de fundamentare pentru OUG nr. 186/2022, autoritatile romane precizeaza ca ”obligatiile fiscale generate de impozitele respective (i.e. cele din legislatia aplicabila pana la momentul introducerii Ordonantei) au o baza impozabila si conditii de asezare diferite de cele instituite de Regulamentul (UE) 2022/1854 pentru contributia de solidaritate, insa ele asigura, si captarea si impozitarea unei parti din profiturile suplimentare realizate de acesti operatorii economici, impozitele respective fiind deductibile la calculul impozitului pe profit’’.

Cu toate acestea, la acest moment, din informatiile disponibile nu exista vreun studiu de impact sau o analiza comparativa a impactului acestei noi contributii prin corelare cu taxele si impozitele deja existente pentru supra-impozitarea societatilor din domeniul industriei de petrol si gaze naturale.

Ce prevede Ordonanta Nr. 186/2022?

Aceasta Ordonanta a introdus o noua contributie de solidaritate pentru categoria de contribuabili care desfasoara activitati in sectoarele titeiului, gazelor naturale, carbunelui si rafinariilor, care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activitatilor economice NACE a doua revizuire si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum si a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu codurile CAEN: 0610 - "Extractia titeiului", 0620 - "Extractia gazelor naturale", 0510 - "Extractia huilei", 1910 - "Fabricarea produselor de cocserie" si 1920 - "Fabricarea produselor obtinute prin rafinarea petrolului" si care au ponderea acestor activitati in cifra de afaceri de peste 75% inclusiv.

Pe scurt, contributia de solidaritate se calculeaza prin aplicarea unei cote de 60% (semnificativ mai mare decat cota minima de 33% din Regulament) asupra profitului impozabil al anului 2022/2023 care depaseste cu mai mult de 20% media profiturilor impozabile aferente exercitiilor financiare din perioada 2018 - 2021.

Contributia de solidaritate se calculeaza, se declara si se plateste anual pana la data de 25 iunie inclusiv a anului urmator sau pana la data de 25 a celei de a sasea luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal modificat/exercitiului financiar diferit.

Care este regimul fiscal actual din Romania pentru societatile din industria petrolului si gazelor naturale?

Pe de alta parte, Romania are deja implementat de multi ani un sistem de impozitare specifica pentru sectorul de petrol si gaze (ex. impozite suplimentare, redevente petroliere), care face ca profiturile din acest sector sa fie supuse unei cote efective de impozitare mai mare decat cota standard de impozit pe profit de 16%.

Mai exact, atat in Romania, cat si in alte state din Europa intalnim redevente, impozite, taxe sau contributii suplimentare aplicate industriei petrolului si gazelor naturale coroborate cu regulile generale de impozitare specifice fiecarui stat. Prin urmare, mediul fiscal aplicabil societatilor din Romania care opereaza in industria petrolului si gazelor naturale se constituie din:

  • sistemul general de impozitare, precum impozitul pe profit, impozit pe venit, TVA, accize, vama, impozite si taxe locale

si

  • sistemul de impozitare specific sectorului (adica petrol si gaze naturale), precum:

●             redeventele petroliere datorate pentru productia de titei si gaze naturale;

●             impozitele pe veniturile suplimentare din vanzarea gazelor naturale onshore, offshore si onshore de adancime;

●             impozitul suplimentar aplicabil productiei de titei;

●             contributiile datorate pentru productia de energie electrica in centralele detinute de titularii de acorduri petroliere;

●             contributiile datorate de titularii de acorduri petroliere pentru activitatea de trading gaze naturale si energie electrica;

●             alte contributii specifice aferente sectorului.

Alte masuri de interventie in privinta preturilor energiei

La nivelul Romaniei, masurile de interventie au debutat cu Ordonanta de Urgenta (OUG) nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021 - 2022, legea de aprobare a acesteia, OUG nr. 27/2022, OUG nr. 106/2022, OUG nr. 119/2022.

De asemenea, pe 13 decembrie 2022, Legea nr. 357/2022 pentru aprobarea prevederilor OUG nr. 27/2022, modificata ulterior de OUG nr. 119/2022 a fost publicata in Monitorul Oficial si a intrat in vigoare la 16 decembrie 2022. Aceasta lege a venit cu diverse modificari in ceea ce priveste plafonarea preturilor la energie pentru consumatorii finali, implementarea unui mecanism de retinere a Contributiei la Fondul de Tranzitie Energetica in cazul producatorilor de energie care incheie contracte de hedging, efectuarea unor modificari/clarificari la termenii utilizati in formula de calcul a contributiei.

In concluzie introducerea noii contributii de solidaritate ar trebui re-analizata in contextul regimului fiscal actual aplicabil acestei industrii astfel incat masura sa nu aiba consecinte negative pe termen lung prin restrictionarea dezvoltarii acestui sector in Romania, sector care de altfel aduce o contributie semnificativa la bugetul de stat, si implicit la economia Romaniei.

Autori

foto
PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICII SRL