loader

Certificarea declaratiilor fiscale

Ordin al ministrului finantelor publice nr. 1620/2014 publicat in Monitorul Oficial nr. 881 din 4 decembrie 2014

Ordinul introduce Procedura pentru depunerea documentului care certifica declaratiile fiscale ale contribuabililor care opteaza pentru certificarea acestora de catre un consultant fiscal.


Consultantul fiscal are obligatia de a depune la autoritatile fiscale competente nota de certificare, in baza acordului contribuabilului, concomitent cu depunerea declaratiei fiscale certificate sau la o data ulterioara.


In plus, Ordinul contine prevederi privind forma si continutul notei de certificare, precum si precizari suplimentare privind certificarea declaratiilor. in acest sens, se mentioneaza faptul ca procedura de certificare trebuie sa vizeze toate operatiunile sau informatiile privind impozitul la care se refera.


Completarea si depunerea notei de certificare se realizeaza electronic, prin intermediul portalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

De asemenea, Ordinul aproba Procedura pentru realizarea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali cu privire la membrii activi ai Camerei Consultantilor Fiscali care pot certifica declaratiile fiscale.

 

Normele de certificare a declaratiilor fiscale


Hotarare a Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/30.07.2014 publicata in Monitorul Oficial nr. 883 din 4 decembrie 2014
Hotararea aproba normele ce reglementeaza procedura de certificare a declaratiilor fiscale.


Se stabilesc obligatiile consultantului fiscal si ale contribuabilului in ceea ce priveste certificarea si procedura de lucru.
Verificarea tratamentului fiscal al operatiunilor economice reflectate in declaratiile fiscale se efectueaza prin sondaj, in functie de pragurile de semnificatie stabilite de consultantul fiscal pe baza rationamentului profesional.


Normele prevad cerinte specifice de verificare in vederea certificarii urmatoarelor declaratii fiscale: declaratia de impozit pe profit, declaratiile de TVA, declaratia pentru accize si declaratia de impozit pe venit.


Ulterior efectuarii procedurilor specifice, consultantul fiscal va intocmi un raport de certificare ce va sta la baza notei de certificare. Continutul raportului de certificare este prevazut in norme.

Normele contin de asemenea reglementari privind contractul in forma scrisa care trebuie incheiat intre consultantul fiscal si contribuabilul care opteaza pentru certificarea declaratiilor fiscale.


Aceste reglementari trebuie avute in vedere in contextul in care certificarea declaratiilor fiscale reprezinta un criteriu de evaluare a contribuabililor in procesul de selectia a acestora pentru inspectia fiscala.

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL