loader

Buletin legislativ Nr. 6 Iunie 2016

Modificari ale Codului Fiscal. Modificari si completari aduse Codului Fiscal. (Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 488/30 iunie 2016).

Printre altele, Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 32/28 iunie 2016 modifica si completeaza anumite acte normative, printre care si Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Urmatoarele modificari sunt aduse Codului Fiscal:

 

Impozit pe venit

 

Scutire de la plata impozitului pe venitul salarial


Incepand cu veniturile salariale aferente lunii august 2016, se aplica scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare aplicativa si/ sau de dezvoltare tehnologica. Conditiile pentru acordarea scutirii vor fi reglementate printr-un Ordin comun al mai multor ministere (ale Educatiei, Economiei, Finantelor Publice, Muncii si Agriculturii) pana in august 2016.

 

Venituri din alte surse

 

In categoria veniturilor din alte surse se includ veniturile obtinute de catre operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populatie si de la persoanele juridice cuprinse in cercetarile statistice efectuate in vederea producerii de statistici oficiale.


Scutire de la plata impozitului pentru veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal


Ordonanta de urgenta prevede ca persoanele fizice nu datoreaza impozit pe venit pentru prima operatiune de dare in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite conform Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite.


TVA


Cota redusa de TVA

Se reduce la 9% cota de TVA aplicabila pentru livrarea de ingrasaminte si de pesticide utilizate in agricultura, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si pentru prestarile de servicii de tipul celor specific utilizate in sectorul agricol, prevazute prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Aplicarea cotei reduse de TVA de 9% va intra in vigoare incepand cu 1 august 2016.
Va rugam consultati Buletinul Fiscal nr. 19/11 iulie 2016 pentru cele mai importante prevederi ale acestei hotarari.

 

Accize


Procedura de inregistrare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat

(Ordin ANAF nr. 1,850/17 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial nr. 471/24 iunie 2016)

Ordinul stabileste conditiile care trebuie indeplinite pentru obtinerea atestatului de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat.


Operatorii economici care detin atestate valabile, emise anterior, au la dispozitie un termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului Ordin sa depuna la autoritatea competenta o noua cerere de inregistrare, potrivit noilor prevederi. La expirarea termenului mentionat, atestatele emise anterior isi pierd valabilitatea.

Cererile de aplicare se depun la urmatoarele oficii:
- la biroul vamal de interior / frontiera in raza caruia isi are sediul social contribuabilul solicitant; sau
- la Serviciul autorizari din cadrul Directiei Generale a Vamilor, pentru operatorii economici mari contribuabili.
Ordinul abroga Ordinul presedintelui ANAF nr. 3,138/2011.

 

Procedura de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detailproduse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat si biocombustibili (Ordin ANAF nr. 1,849/17 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat si biocombustibili, precum si pentru aprobarea modelului si continutul unor formulare, publicat in Monitorul Oficial nr. 474/ 24 iunie 2016)

 

Ordinul stabileste conditiile care trebuie indeplinite pentru obtinerea atestatului de comercializare in sistem angro sau en detail de produse energetice. De asemenea, Ordinul prevede ca operatorii economici care detin atestate valabile, emise anterior, au la dispozitie un termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului Ordin sa depuna la autoritatea competenta o noua cerere de inregistrare, potrivit noilor prevederi. La expirarea termenului mentionat, atestatele emise anterior isi pierd valabilitatea.

 

Cererile de aplicare se depun la biroul vamal in a carui arie de competenta este situat spatiul de comercializare sau depozitul angro pentru care se solicita inregistrarea.


Operatorii economici care vor sa obtina atestatul de comercializare trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societatii, in care sa nu se regaseasca inscrise sanctiuni penale din hotarari judecatoresti ramase definitive privind anumite tipuri de infractiuni.

 

Ordinul abroga Ordinul presedintelui ANAF nr. 2,491/2010.

 

 

Industria farmaceutica

 

Prelungirea termenului de valabilitate al preturilor medicamentelor de uz uman cuprinse in Canamed (Ordin nr. 769/28 iunie 2016 al Ministrului Sanatatii pentru prelungirea termenului de valabilitate al preturilor medicamentelor de uz uman cuprinse in Canamed, prevazut in Ordinul ministrului sanatatii nr. 810/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 486/29 iunie 2016)
Ordinul prevede prelungirea termenului de valabilitate al preturilor medicamentelor de uz uman cuprinse in Canamed pana la data de 1 noiembrie 2016, termenul initial de valabilitate prevazut de Ordinul nr. 810/2015 fiind 1 iulie 2016.

 

Aspecte procedurale


Abrogarea anumitor formulare


(Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 904/16 iunie 2016 pentru abrogarea unor ordine referitoare la procedura de administrare si formularistica in domeniul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 492/30 iunie 2016)

Ordinul abroga urmatoarele Ordine (care au ramas neabrogate desi au fost inlocuite de alte Ordine):


- Ordinul nr. 1,329/2004 pentru aprobarea modelului si continutului formularului ”Declaratie privind sediile secundare”;
- Ordinul nr. 2,157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent;
- Ordinul nr. 179/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoare adaugata;
- Ordinul nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabillor;
- Ordinul nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum si pentru aprobarea formularului ”Decizie de inregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal”;
- Ordinul nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoare adaugata cu optiune de rambursare;
- Ordinul nr. 1,620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal, precum si a Procedurii privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali;
- Ordinul nr. 2,696/2011 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal;
- Ordinul nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale.


Scheme de ajutor de stat


(Ordinul nr. 760/25 mai 2016 privind aprobarea schemei ”de minimis” pentru sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor in cadrul Programului operational regional 2014 – 2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 416/2 iunie 2016)

Ordinul aproba o schema de ajutor ”de minimis” ce consta in sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor care desfasoara activitati in domeniile competitive identificate in Strategia nationala de competitivitate si in planurile de dezvoltare regionala prin acordarea de fonduri nerambursabile (supuse unor anumite criterii de eligibilitate).

Durata schemei de ajutor ”de minimis” este pana la 31 decembrie 2020.
Valoare totala a ajutorului ”de minimis” este de 234,12 milioane EUR.

 

Diverse

 

Conventia dintre Romania si Hong Kong pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (Decretul nr. 569/2016 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 416/2 iunie 2016)

Conventia incheiata intre Romania si Hong Kong pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit a fost trimisa spre ratificare catre Parlament.

Aprobarea cantitatilor de motorina determinate la plata de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare.
(Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 819/1 iunie 2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 416/2 iunie 2016)

Ordinul aproba cantitatile de motorina pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 31 martie 2016, ce beneficiaza de ajutor de stat sub forma de rambursare. Valoare totala a ajutorului de stat este de aproximativ 93,91 milioane RON.


Modificari si completari privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

(Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 38/28 iunie 2016 pentru modificare si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, publicata in Monitorul Oficial nr. 489/30 iunie 2016)

 

Modificarile aduse de catre Ordonanta de urgenta se refera, printre altele, la urmatoarele:


- Producatorii si comerciantii care comercializeaza produse in ambalaje returnabile aplica sisteme-depozit de administrare a ambalajelor; procedura de implementare, control si monitorizare a sistemului-depozit se aproba in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei Ordonante de urgente;
- Gestionarea deseurilor de ambalaje poate fi realizata de catre operatorii economici individual, prin colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la generatori de deseuri sau detinatori de deseuri, statii de sortare, colectori autorizati, etc.

 


Modificari si completari privind Fondul de Mediu


(Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 39/28 iunie 2016 pentru modificare si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu, publicata in Monitorul Oficial nr. 489/30 iunie 2016)


Modificarile aduse de catre Ordonanta de urgenta se refera, printre altele, la urmatoarele:


- Contributia de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase nu mai include si bunurile destinate dezmembrarii;
- Sunt introduse noi contributii datorate catre Fondul de Mediu, dupa cum urmeaza:


- o contributie de un anumit cuantum datorata de operatorii economici care introduc pe piata echipamente electrice si electronice, incepand cu 1 ianuarie 2017;
- o contributie de 4 RON / kg de baterii si acumulatori portabili, datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala baterii si acumulatori portabili, incepand cu 1 ianuarie 2017;
- o contributie de un anumit cuantum datorata de operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, respectiv de baterii si acumulatori portabili, incepand cu 1 ianuarie 2019;


- Operatorii economici sunt obligati sa declare cantitatile de echipamente electrice si electronice, respectiv baterii si acumulatori portabili introduse pe piata nationala pana la data de 25 a lunii urmatoare. Taxa datorata se declara si se plateste anual, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator;
- Sunt introduse noi raportari si termene de plata pentru operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de colectare a echipamentelor electrice si electronice, respectiv baterii si acumulatori portabili;
- Referintele la vechiul Cod de Procedura Fiscala au fost inlocuite cu cele din noul Cod de Procedura Fiscala (si anume, Legea nr. 207/2015)


Adoptarea unor opinii privind masurile propuse de catre Comisia Europeana, respectiv Comitetului Economic si Social European(Hotararile Camerei Deputatilor nr. 54, 54 si 56/22 iunie 2016, publicate in Monitorul Oficial nr. 484/22 iunie 2016)

Hotararile adopta opiniile referitoare la masurile propuse de catre Comisia Europeana, respectiv Comitetul Economic si Social European cu privire la:


- Decizia nr. 54: Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Pachetul antievaziune: Pasii urmatori spre realizarea impozitarii efective si spre cresterea transparentei fiscale in UE;
- Decizia nr. 55: Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind o strategie externa pentru impozitarea eficace;
- Decizia nr. 56: Propunerea de Directiva a Consiliului de stabilire a normelor impotriva practicilor de
evitare a obligatiilor fiscale care afecteaza in mod direct functionarea pietei interne.


Comunicat de presa al Guvernului Romaniei privind aderarea Romaniei ca membru la actiunile BEPS.

Anuntul a fost publicat pe site-ul Guvernului Romaniei:


http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/romania-se-va-alatura-statelor-care-lucreaza-alaturi-de-oecd-la-masurile-privind-combaterea-erodarii-bazei-de-impozitare-i-transferul-profiturilor

 

In data de 2 iunie 2016, Guvernul Romaniei a publicat un comunicat de presa prin care anunta printr-un memorandum aderarea Romaniei ca membru la Forumul de implementare a Proiectului BEPS si participarea la intalnirile OCDE in acest sens.


Acest lucru va permite Romaniei sa se implice in realizarea masurilor privind combaterea erodarii bazei de impozitare si transferul profiturilor, precum si implementarea acestora pe teritoriul national.

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL