loader
Analiza PwC: Ce schimbari apar la impozitarea veniturilor persoanelor fizice si ce domenii sunt vizate in principal?

Analiza PwC: Ce schimbari apar la impozitarea veniturilor persoanelor fizice si ce domenii sunt vizate in principal?

Autori: Bogdan Carpa-veche, Senior Manager PwC Romania si Irina Nutescu, Senior Manager PwC Romania

Facilitatile fiscale aplicabile angajatilor sezonieri sau celor din sectorul constructiilor, cel agricol si industria alimentara, precum si regimul fiscal aplicabil veniturilor din salarii, investitii, activitati independente sau din cedarea folosintei bunurilor vor suferi modificari, potrivit celor mai recente modificari aduse Codului Fiscal.

Astfel,in ceea ce priveste angajatii sezonieri, care au incheiate contracte cu angajatori platitori de impozit specific (hoteluri, restaurante, etc), vor datora  impozit pe veniturile din salarii incepand cu 1 ianuarie 2023, pana la aceasta data ei fiind exceptati.

De asemenea, pentru sectorul constructiilor, sectorul agricol si industria alimentara, aplicarea facilitatii privind scutirea de la plata impozitului pe venit si exceptarea partiala/integrala de la contributii sociale pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor pentru activitatea desfasurata in Romania este limitata, incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, la persoanele incadrate in baza unui contractul individual de munca. Reglementarea anterioara nu prevedea o astfel de limitare.

O alta limitare, care va intra insa in vigoare incepand cu veniturile aferente lunii august 2022, este legata de reducerea nivelului veniturilor brute lunare din salarii si asimilate salariilor pentru care se aplica facilitatile fiscale, in sensul reducerii plafonului lunar scutit de impozitul pe venit si contributii sociale  de la 30.000 lei la 10.000 lei inclusiv. Partea din venitul brut lunar ce va depasi 10.000 lei va reprezenta venit impozabil, pentru care angajatorii vor avea obligatia retinerii impozitului pe venit aferent. Aceasta diminuare a plafonului la 10.000 lei va avea impact si in zona contributiilor sociale obligatorii.

In ceea ce priveste facilitatile fiscale aplicabile in domeniul constructiilor, se introduce conditia conform careia pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii in cifra de afaceri totala, indicatorul ,,cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” cuprinde numai veniturile din activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei, in timp ce indicatorul ,,cifra de afaceri totala” cuprinde atat veniturile din activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei, cat si in afara Romaniei. Prin ,,activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei” se intelege activitatea desfasurata efectiv in Romania in scopul realizarii de produse si prestarii de servicii. Totodata, a fost modificata si perioada pentru care se calculeaza cifra de afaceri pentru angajatorii din domeniul constructiilor existenti la data de 1 ianuarie a fiecarui an. Aceasta se va calcula cumulat pentru perioada corespunzatoare din anul curent, inclusiv luna in care se aplica scutirea si nu se va mai considera ca baza de calcul cifra de afaceri realizata cumulat pe anul fiscal anterior. Aceste masuri sunt aplicabile din iulie 2022.

In ceea ce priveste veniturile din activitati independente, incepand cu veniturile aferente anului 2023 se reduce de la 100.000 euro la echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro plafonul pana la care contribuabilii care obtin astfel de venituri pot determina venitul net pe baza de norme de venit. Cei care obtin un venit brut anual peste acest plafon vor determina venitul net anual in sistem real, incepand cu anul fiscal urmator.

Incepand cu veniturile anului 2023 se modifica si plafoanele aplicabile pentru determinarea contributiilor sociale datorate de persoanele fizice care obtin alte venituri decat cele de natura salariala (ex: venituri din activitati independente, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, investitii); aceste plafoane se vor incadra intre 12 si 24 de salarii minime brute pe tara in cazul contributiei de asigurari sociale, respectiv intre 6 si 24 de salarii minime brute pe tara in cazul contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Prin OG nr. 16/2022 se stabileste venitul impozabil la nivelul venitului brut pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, altele decat veniturile din arenda si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. Se elimina astfel, incepand cu veniturile aferente anului 2023, cota forfetara de cheltuieli de 40%.  Se reintroduce, totodata, obligatia inregistrarii la organul fiscal competent a contractelor de inchiriere incheiate incepand cu 1 ianuarie 2023, precum si a modificarilor survenite ulterior, in termen de cel mult 30 zile de la incheierea/producerea modificarii acestora. Contractele in derulare la data de 1 ianuarie 2023 vor fi inregistrate in termen de 90 de zile de la data la care a intervenit obligatia inregistrarii acestora.

Pentru veniturile din investitii se modifica de la 5% la 8% cota de impozitare in cazul dividendelor realizate de persoanele fizice rezidente, inclusiv sub forma castigului obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare la organisme de plasament colectiv. Cota marita se aplica veniturilor din dividende distribuite dupa data de 1 ianuarie 2023 si vizeaza si persoanele fizice nerezidente, cu respectarea acordurilor de evitare a dublei impuneri aplicabile.

In cazul veniturilor din jocuri de noroc platite incepand cu 1 august 2022 se vor aplica cote de impunere cuprinse intre 3% si 40% astfel: pentru veniturile brute de pana la 10.000 lei, inclusiv - impozit in cota de 3%; pentru veniturile brute de peste 10.000 lei pana la  66.750 lei inclusiv  - se va datora impozit in suma fixa de 300 lei + cota de 20 % aplicata pentru ceea ce depaseste suma de 10.000 lei; pentru veniturile brute de peste 66.750 lei - se va datora impozit in suma fixa de 11.650 lei + cota de 40% aplicata pentru ceea ce depaseste suma de 66.750 lei.

Pentru veniturile obtinute incepand cu 1 ianuarie 2023 din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, se va datora  impozit de 3% pentru constructiile de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel fara constructii, detinute o perioadă de pana la 3 ani inclusiv si de 1% pentru imobilele de mai sus detinute o perioadă mai mare de 3 ani.

Se elimina astfel plafonul neimpozabil de 450.000 lei reprezentand suma ce putea fi dedusa din valoarea tranzactiei efectuate de o persoana fizica.

In ceea ce priveste regimul fiscal aplicabil avantajelor de natura salariala, modificarile la Codul fiscal introduc, incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, un plafon lunar de venit neimpozabil de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, in care sunt incluse, cumulat lunar, unele beneficii salariale partial neimpozabile in prezent sau unele noi, cu respectarea anumitor conditii, astfel:

prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate, potrivit legii, altele decat cele primite de lucratorii mobili din transportul rutier, in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia de delegare/detasare pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;

contravaloarea hranei acordate de catre angajator pentru angajatii proprii, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, in limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masa/persoana/zi, prevazuta la data acordarii - aceasta prevedere nu este aplicabila angajatilor care beneficiaza de tichete de masa;

cazarea si contravaloarea chiriei pentru spatiile de cazare/de locuit puse de catre angajatori la dispozitia angajatilor proprii, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, in limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata /luna/persoana - anumite conditii trebuie indeplinite, iar verificarea indeplinirii acestora cade in sarcina angajatorului;

contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul de munca, regulamentul intern, sau primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, in limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentand nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate;

contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, calificate astfel de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre UE sau apartinand Spatiului Economic European (SEE), suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana;

primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare angajat;

● sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea, precum electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, si achizitia mobilierului si a echipamentelor de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de munca sau regulamentul intern, in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitatea in regim de telemunca.

Angajatorul care acorda aceste venituri/beneficii va stabili ordinea de includere a acestora in plafonul lunar neimpozabil.

Autori

foto
PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICII SRL