loader
Amnistia fiscala si esalonarea simplificata continua in 2021: Pentru cine si in ce conditii

Amnistia fiscala si esalonarea simplificata continua in 2021: Pentru cine si in ce conditii

Ana-Maria Iordache, Partener D&B David si Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania

Ne-am obisnuit ca in fiecare an sa urmarim cu mare atentie ultimul Monitor Oficial, publicat pe 31 decembrie, pentru ca este posibil sa aduca noi masuri in domeniul fiscalitatii. Nici 2020 nu a facut exceptie de la aceasta regula. In Monitorul Oficial 1332/31.12.2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 229/2020 care, printre altele, prevede prelungirea amnistiei fiscale reglementata de Ordonanta nr. 69/2020 si a procedurii de esalonare simplificata prevazuta de OUG nr. 181 / 2020.

In primul rand, OUG nr. 229/2020 prelungeste termenul pana la care contribuabilii care aveau obligatii fiscale restante la data de 31 martie 2020 pot beneficia de masura anularii dobanzilor si a penalitatilor de intarziere / nedeclarare aferente acestor obligatii fiscale principale.

Daca OUG nr. 69/2020 stabilea ca termen limita pentru depunerea cererii de anulare a obligatiilor fiscale accesorii data de 15 decembrie 2020, foarte multi contribuabili grabindu-se sa depuna documentatia pana la aceasta data, actul normativ publicat la final de an prelungeste acest termen pana la 31 martie 2021.

Pot beneficia de aceasta facilitate fiscala, prin depunerea cererii de anulare a obligatiilor fiscale accesorii pana la 31 martie 2021, contribuabilii aflati intr-unul dintre urmatoarele cazuri:

● Contribuabilii care inregistreaza obligatii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 si neachitate / nestinse pana in prezent. In aceasta categorie se regasesc contribuabilii care au depus de exemplu declaratia de impunere in trecut, dar din lipsa de fonduri nu au achitat debitul declarat.

● Contribuabilii care depun pana la 31 martie 2021 o declaratie rectificativa prin care declara suplimentar de plata obligatii fiscale principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020. Noul act normativ extinde practic termenul pana la care se pot depune declaratii rectificative pentru a putea beneficia de amnistia fiscala, noul termen fiind 31 martie 2021 (fata de termenul de 15 decembrie 2020 prevazut de OUG nr. 69/2020).

● Contribuabilii care depun pana la 31 martie 2021 un decont de TVA prin care corecteaza TVA cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020, declarand astfel o suma suplimentara de TVA de plata. Aceasta situatie este similara cu situatia depunerii unor declaratii rectificative prin care se rectifica sumele de plata aferenta perioadelor anterioare datei de 31 martie 2020. Se aplica acelor contribuabili care constata ca au declarat sume de TVA de plata inferioare obligatiilor inregistrate si care doresc sa regleze aceasta situatie. Astfel de cazuri pot aparea frecvent in practica, fie datorita modului de interpretare a dispozitiilor legale referitoare, de exemplu la deductibilitatea TVA, fie de pilda din cauza lipsei unor documente justificative pentru aplicarea scutirii de TVA sau pentru exercitarea dreptului de deducere.

● Contribuabilii care au inregistrat obligatii bugetare principale de plata cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020, dar pe care le-au stins pana la aceasta data, fara insa a fi achitat si obligatiile fiscale accesorii aferente. Acesta este cazul contribuabililor care (i) fie au declarat cu intarziere obligatiile fiscale principale de plata (inainte de 31 martie 2020), fie au depus declaratii rectificative inainte de aceasta data, fie au primit decizii de impunere anterior acestui termen si care (ii) au achitat debitele principale inainte de 31 martie 2020, (iii) dar nu au primit din partea organelor fiscale si deciziile de impunere referitoare la obligatiile fiscale accesorii, astfel ca acestea nu au fost achitate.

● Contribuabilii care au in derulare o procedura de esalonare la plata obtinuta pana la data de 31 martie 2021/ care au obtinut suspendarea executarii in conditiile legii (i.e. fie printr-o hotarare judecatoreasca, fie prin depunerea unei scrisori de garantie bancare) si care, pana la data de 31 martie 2021, renunta la beneficiul suspendarii / esalonarea la plata isi pierde valabilitate.

OUG nr. 229/2020 nu prevede insa nimic cu privire la contribuabilii aflati in inspectie fiscala. Ordonanta anterioara (OUG nr. 69/2020) prevedea expres ca pot beneficia de amnistia fiscala si contribuabilii care la data de 14 mai 2020 (i.e. data intrarii in vigoare a actului normativ) erau supusi unei inspectii fiscale in derulare. Noul act normativ nu aduce niciun fel de modificari acestei prevederi, astfel incat se poate concluziona ca amnistia fiscala nu se aplica in cazul contribuabililor in privinta carora inspectia fiscala a fost demarata dupa data de 14 mai 2020 (dar care se afla totusi in curs la data de 31 decembrie 2020, data intrarii in vigoare a noului act normativ). Drept urmare, obligatiile fiscale principale ce vor fi stabilite la finalizarea numeroaselor inspectii fiscale demarate la final de 2020 vor fi purtatoare de accesorii pentru care nu se va putea aplica amnistia!

Conditiile pentru a beneficia de amnistia fiscala sunt cele prevazute de toate actele normative anterioare similare si anume achitarea obligatiilor fiscale principale restante (pana la data de 31 martie 2021), achitarea tuturor obligatiilor accesorii restante care nu pot beneficia de amnistia fiscala, depunerea tuturor declaratiilor fiscale si, nu in ultimul rand, depunerea cererii de anulare a accesoriilor pentru care se aplica procedura amnistiei pana la data de 31 martie 2021, sub sanctiunea decaderii.

Se impune precizarea ca amnistia fiscala instituita prin OUG nr. 69/2020 si prelungita prin OUG 229/2020 se aplica nu doar pentru obligatiile datorate ANAF, ci si pentru obligatiile bugetare administrate de alte institutii sau autoritati publice, cum ar fi Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Din aceasta perspectiva, prelungirea termenului de aplicare a amnistiei este benefica, avand in vedere ca procedura de aplicare a OUG 69/2020 a fost publicata de Ministerul Mediului abia in 11 decembrie 2020 (deci cu 4 zile inainte de expirarea termenului de depunerii a cererii de anulare). Prin urmare, multi contribuabili au considerat termenul insuficient pentru a putea solicita aplicarea amnistiei pentru obligatiile datorate AFM.

In al doilea rand, OUG nr. 229/2020 prelungeste termenul pana la care contribuabilii pot aplica pentru procedura esalonarii simplificate prevazute de OUG nr. 181/2020, noul termen limita fiind tot data de 31 martie 2021.

Astfel, cele doua acte normative amintite mai sus, emise in anul 2020 (respectiv OUG 69/2020 in privinta amnistiei fiscale si OUG nr. 181/2020 referitoare la procedura esalonarii simplificate) sunt complementare. Astfel, daca amnistia fiscala se aplica pentru obligatiile fiscale scadente inainte de 31 martie 2020, procedura esalonarii simplificate se aplica pentru obligatiile fiscale cu scadente ulterioare, respectiv incepand cu data declararii starii de urgenta (i.e. 16 martie 2020), dat fiind ca pentru obligatiile fiscale scadente in aceasta perioada (incepand cu 16 martie 2020 si pana la 25 decembrie 2020) nu s-au datorat si nu s-au calculat accesorii, conform OUG 29/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.

Se impune a fi salutata masura extinderii termenului pentru aplicarea procedurii amnistiei fiscale si a esalonarii simplificate cu atat mai mult cu cat foarte multi contribuabili afectati de criza sanitara si economica s-au gasit in imposibilitatea de a-si achita debitele catre bugetul de stat.

Asadar, daca in conditii normale ”amnistierea” obligatiilor fiscale poate genera unele discutii legate de ”moralitatea si echitatea” unei asemenea masuri menite a ajuta restantierii, in contextul actual asemenea masuri sunt extrem de necesare.

Autori

foto
D&B DAVID SI BAIAS SCA