loader

Amendments to the Fiscal Code

Modificari ale Codului fiscal (Ordonanta nr. 8/2013 publicata in Monitorul Oficial nr. 54 / 23 ianuarie 2013)

Ordonanta aduce o serie de modificari Codului fiscal in ceea ce priveste impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe venitul microintreprinderilor, impozitul pe venitul nerezidentilor, TVA, accize si contributii sociale, dar si Codului de procedura fiscala.

 

Modificarile intra in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2013, cu exceptia prevederilor privind nivelul accizei la tigarete, care va intra in vigoare incepand cu 1 aprilie 2013.

 

Dintre modificarile cele mai importante, prezentam urmatoarele:

 

Tranzactii artificiale

Se prevede faptul ca tranzactiile calificate ca fiind artificiale (definite conform Codului fiscal) nu vor beneficia de prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri.

 

 

Impozit pe profit

Registrul de evidenta fiscala

Registrul de evidenta fiscala va trebui sa evidentieze toate veniturile impozabile si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora, aferente anului fiscal respectiv.

 

 

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

Deducerea suplimentara permisa pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare a fost marita de la 20% la 50% din cheltuielile eligibile pentru aceste activitati.  Rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei potrivit IAS 29 in cazul contribuabililor care aplica IFRS.

 

 

Se aduc modificari in ceea ce priveste tratamentul fiscal al rezultatului reportat din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor.

 

 

Cheltuieli legate de fapte de coruptie

Cheltuielile inregistrate in contabilitate si dovedite ulterior a fi legate de fapte de coruptie sunt cheltuieli nedeductibile.

 

 

Dobanzi nedeductibile in cazul contractelor cu plata amanata

Sunt nedeductibile cheltuielile cu dobanzile, stabilite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu IFRS, in cazul in care mijloacele fixe/imobilizarile necorporale/stocurile sunt achizitionate in baza unor contracte cu plata amanata.

 

 

 

Active biologice

Sunt introduse prevederi referitoare la activele biologice, cu privire la valoarea fiscala a acestora, reevaluarea lor, amortizarea fiscala aferenta etc.

 

 

Amortizarea fiscala a imobilizarilor necorporale

Imobilizarile necorporale cu durata de viata utila nedeterminata nu se amortizeaza fiscal.

 

 

Deductibilitate limitata a amortizarii autovehiculelor

Cheltuielile cu amortizarea fiscala a mijloacelor de transport cu cel mult 9 locuri sunt deductibile in limita unei sume de 1.500 lei/luna.

 

 

Impozitul datorat de persoanele juridice straine

In cazul in care o persoana juridica straina obtine venituri din proprietati imobiliare si din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, in cazul in care cumparatorul este o persoana juridica romana sau un sediu permanent inregistrat fiscal al unei persoane juridice straine, desi obligatia de a calcula, retine, declara si vira impozitul pe profit revine cumparatorului, persoana juridica straina va avea obligatia de a se inregistra fiscal in Romania, de a depune declaratia anuala de impozit pe profit si de a plati impozitulul conform art. 35 din Codul fiscal.

 

 

Impozitul pe venitul microintreprinderilor

Incepand cu 1 februarie 2013, sistemul de impozitare a veniturilor microintreprinderilor nu mai este optional, ci obligatoriu pentru contribuabilii care indeplinesc conditiile prevazute de lege. Nivelul veniturilor anuale sub care o persoana juridica romana este considerata microintreprindere a fost redus de la 100.000 euro la 65.000 euro.

 

 

S-a eliminat una dintre conditiile ca o persoana juridica romana sa fie considerata microintreprindere, anume aceea de a avea intre 1 si 9 angajati.

 

 

Platitorii de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 indeplinesc conditiile pentru a aplica sistemul impozitarii pe venitul microintreprinderilor, il aplica obligatoriu incepand cu data de 1 februarie 2013, urmand a comunica acest lucru organelor fiscale pana la data de 25 martie 2013. Tot pana la aceasta data se va depune si declaratia de impozit pe profit in luna ianuarie 2013. Contribuabilii care au optat pentru aplicarea acestui sistem de impunere in baza reglementarilor legale valabile pana la data de 1 februarie 2013 pastreaza acest regim de impozitare in anul 2013, cu exceptia cazului in care in cursul anului 2013 depasesc plafonul de 65.000 euro.

 

 

 

Impozitul pe venitul nerezidentilor

 

 

Impozitarea veniturilor din servicii prestate

Devin venituri impozabile in Romania, pe langa veniturile obtinute de nerezidenti din servicii prestate in Romania, si cele obtinute de catre acestia din servicii prestate in afara Romaniei, indiferent de natura lor (cu exceptia transportului international si serviciilor accesorii acestuia).

 

 

Cota de impozitare aplicabila in cazul in care nu exista un instrument juridic privind schimbul de informatii

 

 

Cota de impozitare aplicabila anumitor tipuri de venituri (si anume dividende, dobanzi, redevente, comisioane, venituri din venituri din servicii si profesii independente) este de 50% din venitul brut in cazul in care veniturile sunt platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.

 

 

 

TVA

Baza impozabila pentru livrari de bunuri/prestari de servicii intre parti afiliate

 

 

Pentru livrari de bunuri/prestari de servicii intre parti afiliate, baza de impozitare este valoarea de piata atunci cand:

- contrapartida obtinuta este mai mica decat valoarea de piata, iar beneficiarul nu are drept de deducere integral;

- contrapartida obtinuta este mai mica decat valoarea de piata, iar furnizorul nu are drept de deducere integral si livrarea/prestarea este scutita de TVA fara drept de deducere;

- contrapartida obtinuta este mai mare decat valoarea de piata, iar furnizorul/prestatorul nu are drept de deducere integral.

 

 

Operatiuni scutite fara drept de deducere

Acordarea unui drept real asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct si dreptul de superficie, devine operatiune scutita fara drept de deducere.

 

 

Bunuri furate

In cazul bunurilor furate (inclusiv bunuri de capital), persoanele impozabile vor ajusta TVA dedusa initial, cu dreptul de a anula ajustarea la data la care furtul este dovedit legal prin hotarare judecatoreasca definiva.

 

 

Inregistrarea/radierea eronata in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare

 

 

In cazul inregistrarii eronate de catre organele fiscale, persoana impozabila in cauza aplica regimul normal de taxare intre data inregistrarii si pana la data corectarii erorii, atat in ceea ce priveste colectarea, cat si deducerea TVA. Totusi, aceasta nu este sanctionata in cazul in care aplica sistemul de TVA la incasare in perioada respectiva.

 

In cazul radierii eronate de catre organele fiscale, persoana impozabila in cauza aplica sistemul de TVA la incasare intre data radierii si pana la data corectarii erorii, atat in ceea ce priveste colectarea, cat si deducerea TVA. Totusi, aceasta nu este sanctionata in cazul in care aplica regimul normal de taxare in perioada respectiva.

 

In cazurile de mai sus, beneficiarul care nu aplica sistemul de TVA la incasare, isi va exercita dreptul de deducere conform regimului normal de taxare.

 

 

 

Accize

Accize nearmonizate

Berea, baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice, precum si bauturile fermentate altele decat bere si vinuri, care indeplinesc conditiile specifice prevazute de Codul fiscal au fost introduse in lista produselor supuse accizelor nearmonizate.

 

 

Modificarile la Codul fiscal contin prevederi specifice privind regimul de impozitare a acestor produse, inclusiv in ceea ce priveste nivelul accizei, obligatiile platitorilor de accize, exigibilitatea si plata accizei. Valoarea accizelor stabilite sunt de 10 euro/hl pentru bere, respectiv 25 euro/hl pentru bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri.

 

 

Accize armonizate

Valoarea accizei la bere a fost marita de la 0,748 euro/hl/1 grad Plato la 0,8228 euro/hl/1 grad Plato.

Cresterea progresiva a nivelul accizelor la tigarete, preconizata pentru perioada 2013-2018, va avea loc anual, din data de 1 aprilie a anului respectiv.

 

 

 

Impozitul pe venit

Veniturile din salarii

In categoria veniturilor asimilate salariilor si supuse impozitarii se vor cuprinde si urmatoarele:

·         sumele ce depasesc 2,5 ori nivelul stabilit pentru personalul din institutiile publice, pentru indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura. Sumele acordate pana in aceasta limita, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare fiind neimpozabile;

 

 

·         dobanzile acordate in legatura cu salariile si diferentele de salarii, precum si actualizarea lor cu indicele inflatiei, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile. Impozitul aferent se calculeaza si se retine la data efectuarii platii si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare cele in care au fost platite.

 

In cele ce urmeaza, veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori are sediul permanent in Romania, devin impozabile in Romania numai in situatia in care Romania are drept de impunere.

 

 

Veniturile din investitii

Se coreleaza prevederile fiscale potrivit carora, regimul fiscal aplicabil veniturilor din dividende se va aplica si in cazul veniturilor asimilate dividendelor, reprezentand sume platite de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este facuta de catre persoana juridica in folosul personal al participantului.

 

 

Veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

Veniturile din silvicultura si piscicultura sunt incluse in categoria veniturilor impozabile, alaturi de veniturile din activitati agricole, fiind supuse unui impozit pe venit de 16%.

 

 

Veniturile din silvicultura si piscicultura, veniturile din activitati agricole obtinute prin valorificarea produselor in alta modalitate decat cea naturala, precum si cele pentru care nu au fost stabilite norme de venit, se impun conform veniturilor din activitati independente.

 

 

Limitele in care veniturile ar fi neimpozabile au fost reglementate. In aceasta categorie se vor include si veniturile obtinute de persoane fizice din valorificarea in stare naturala a produselor culese/capturate din flora si fauna salbatica.

 

 

Impozitul pe venitul din activitatile agricole se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului anual stabilit pe baza normei de venit. Plata impozitului anual se efectueaza catre bugetul de stat in 2 rate egale (25 octombrie, 15 decembrie).

 

 

 

Contributii sociale obligatorii

Angajatorii din state care nu intra sub incidenta regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala sau din state cu care Romania nu are incheiate acorduri/conventii in domeniul securitatii sociale si care datoreaza contributii sociale pentru angajatii lor, au si ei obligatia de a transmite organului fiscal competent informatii cu privire la acordul incheiat cu angajatii.

 

 

In lipsa acordurilor, angajatorii mentionati mai sus au obligatia calcularii, retinerii si virarii lunare a contributiilor sociale datorate, precum si a depunerii formularului 112. Insa, daca angajatorul nu indeplineste aceste obligatii, persoanele care obtin venituri sub forma de salarii de la acesti angajatori vor depune declaratia 112, vor achita contributiile sociale individuale, in timp ce contributiile sociale la nivel de companie vor ramane in sarcina angajatorilor.

 

Sunt stabilite detaliile privind modul de declarare si calcul a contributiilor sociale obligatorii pentru persoanele care realizeaza venituri impozabile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.

 

 

Modificari ale Codului de procedura fiscala  (Ordonanta nr. 8/2013 publicata in Monitorul Oficial

nr. 54 / 23 ianuarie 2013)

 

 

 

Reguli privind verificarea persoanelor fizice

In situatia in care contribuabilii la sistemul public de pensii si asigurari sociale de sanatate nu depun declaratia privind venitul asigurat la sistemul public, organul fiscal stabileste prin estimare baza lunara de calcul a contributiilor de asigurari sociale la nivelul minim prevazut de Codul Fiscal.

 

 

Suspendarea procedurii de executarii silite

 

 

Pe toata durata suspendarii executarii silite, in cazul depunerii unei scrisori de garantie bancara, creantele fiscale ce fac obiectul suspendarii nu se sting, cu exceptia situatiei in care sunt obligatii fiscale stabilite de organele de inspectie fiscala sau amenzi de orice fel, si contribuabilul opteaza pentru stingerea lor cu prioritate.

 

 

Nivelul impozitelor locale pentru anul 2013  (Ordonanta nr. 8/2013 publicata in Monitorul Oficial nr. 54 / 23 ianuarie 2013)

 

 

Ordonanta precizeaza faptul ca prevederile Ordonantei Guvernului 1/2013 care prevede faptul ca autoritatile locale pot adopta hotarari privind reducerea nivelului impozitelor si taxelor locale si a valorilor impozabile aplicabile in 2013 (adoptate prin Hotararea Guvernului nr. 1309/2012 Privind taxele locale aplicabile incepand cu anul din 2013) cel mult pana la nivelurile aplicabile in 2012 se aplica doar de catre autoritatile locale care nu au inregistrat arierate la data de 31 decembrie 2012.

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL